Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore - III.Selim Devrinde İstanbul

Günümüzden yüz elli yıl önce ,devrin padişahı III.Selim zamanında İstanbul'a gelmiş olan mimar ve ressam Melling ,saraydan büyük iltifat görmüş,bilhassa padişahın kız kardeşi Hatice Sultan, Defterdarburnu'nda ki sarayının bahçelerini ona tanzim ettirdikten sonra İstanbul'u çok sevmiş olan mimara ,gerek sarayların içlerinden gerek İstanbul'dan ve Boğazdan resimler yapmasına müsade etmiştir.Kuvvetli bir sanatkar olduğu kadar,en ince teferruata ehemmiyet veren çok dikkatli bir ressam olan Melling ,büyük bir sabır ve itina ile yaptığı güzelim resimlerle 18.yy'ın sonuna rastlayan devrin İstanbul'unu en nefis manzaraları ve sarayları ile tespit etmiş ,sonra yaptığı resimleri Paris'e götürerek orda eseri VOYAGE PITTORESQUE CONSTANTINOPLE ET DES RIVES DU BOSPHORE adıyla muhteşem bir kitap halinde basılmıştır.Şimdi Türk okuyucularına takdim edilen bu eser ,o zaman mahdut miktarda basılan ve 150 yıldan beri kalabile nüshalarına ancak müzelerde rastlanabilen o muhteşem eserin Doğan Kardeş ve Tifdruk Matbaacılık Sanayi Anonim Şirketleri'nin tesislerinde ve aslının yarı boyunda olmak üzere hazırlanmış tıpkıbaskıdır.150 yıl önce Fransızca olarak Paris'te basılmış ve çoktan beri tükenmiş olan bu değerli eser ,18.yüzyılın İstanbul'unu bütün güzellikleriyle yeniden gözler önüne sermek maksadıyla çoğaltılmış bulunuyor.

Açılış Fiyatı: 2.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Komisyon: 15%
Currency Converter: