• Vazgeç
    Filtrele
Filtrele

KARMA ESERLER MÜZAYEDESİ - 12

25 Şubat 2023 Saat 20:30'a kadar internet sitemizden pey verebilirsiniz.

Saat 20:35 itibariyla canlı mezat başlayacaktır.

Komisyon Oranı: %15'tir.

Kredi Kartı ile ödemek için iletişime geçiniz.

"ÖDEME SÜRESİ MÜZAYEDE BİTİMİNDEN SONRA 5 İŞ GÜNÜDÜR.

Müzayede ürünlerini Asmalı Mescid Mah. Tünel Geçidi Sok. No.2/B, Tünel Pasajı No:13, 34430 Beyoğlu/İstanbul (Kohen Hemşireler Kitabevinden)   inceleye bilirsiniz. 

 

Kitap, Dergi ve süreli yayınlar hariç tüm ürünlerden % 20 ürün KDV'si alınmaktadır.

Currency Converter:
  • Kategori: Prestij Kitap
Lot: 6 » Prestij Kitap

Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma dönemi ve Balyan Ailesi

( Yahşi Baraz 30 Aralık 1982 İMZALI )

Bu eser, XVIII. ve XIX. yüzyıl Osmanlı mimarlık sanatına damgasını vurmuş olan Osmanlı uyruklu bir Ermeni ailesinin yaşam çizgilerini, akıllara durgunluk veren yoğun ve verimli faaliyetlerini ayrıntılı olarak ortaya koyan ilk belgesel kaynaktır. Balyan ailesi diye anılan bu sanatçı ailenin mimar olan bireyleri, artarda dört kuşak olarak, baba oğul ve kardeşler, yetenekleri, çalışkanlıkları, ülkeleri ve devletlerine bağlılıklarıyla Padişahların güven ve sevgisini kazanmışlar, Sarayın ve Devletin Başmimarlığına kadar yükselebilmişlerdir. Türkiye'de askerlik, devlet teşkilatı, düşünce, eğitim ve sanat alanlarında III. Sultan Selim devrinde (1789-1807) filizlenen batılı anlamda ıslahat hareketlerinin, II. Mahmud (Adli) devrinde (1808-1839) hız kazandığı, Sultan Abdülmecid devrinde (1839-1861) de Tanzimat-ı Hayriye ile iyice kökleştiği çağda, Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet ve hükümet merkezi olan İstanbul'da ve çevresinde hassa mimarları olarak yoğun bir faaliyet göstermiş olan 9 kişilik Kayserili bir Ermeni ailesi olan Balyanlar'ın XVIII. ve XIX. yüzyıl Osmanlı-Türk mimarlık sanatının gelişmesinde önemli katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bu aile bireylerinin kişilikleri ve yapıtları hakkında bilgi toplayabilmek için yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız geniş ve ayrıntılı araştırma ve incelemeler, bu konuda bizi belirli bir sonuca vardırmış bulunmaktadır. Bu sonuç, gerek bu sanatçıların kişilikleri, gerek onların sanat anlayışları, gerekse ortaya koydukları eserlerin XVIII. ve XIX. yüzyıl Osmanlı mimarlığındaki yerinin belirlenmesine ve saptanmasına olanak vermektedir. Biz, bu aileyi oluşturan değerli kişilerin Türk sanat tarihindeki yerinden söz etmeden önce onlardan daha önceki veya aynı devirlerde çalışmalarını başarıyla sürdürerek Türkiye'ye değerli yapıtlar kazandırmış yetenekli diğer bazı Ermeni mimarların varlığına kısaca değinmeyi, özellikle sanat tarihi araştırmacılarımız için yararlı bulduk

Detaylar

Açılış Fiyatı: 2.250 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Açılış Fiyatı: 1.500 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Açılış Fiyatı: 3.750 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Açılış Fiyatı: 2.400 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

Lot: 23 » Prestij Kitap

Voyage Pittoresque de Constantinople et des Rives du Bosphore - III.Selim Devrinde İstanbul

Günümüzden yüz elli yıl önce ,devrin padişahı III.Selim zamanında İstanbul'a gelmiş olan mimar ve ressam Melling ,saraydan büyük iltifat görmüş,bilhassa padişahın kız kardeşi Hatice Sultan, Defterdarburnu'nda ki sarayının bahçelerini ona tanzim ettirdikten sonra İstanbul'u çok sevmiş olan mimara ,gerek sarayların içlerinden gerek İstanbul'dan ve Boğazdan resimler yapmasına müsade etmiştir.Kuvvetli bir sanatkar olduğu kadar,en ince teferruata ehemmiyet veren çok dikkatli bir ressam olan Melling ,büyük bir sabır ve itina ile yaptığı güzelim resimlerle 18.yy'ın sonuna rastlayan devrin İstanbul'unu en nefis manzaraları ve sarayları ile tespit etmiş ,sonra yaptığı resimleri Paris'e götürerek orda eseri VOYAGE PITTORESQUE CONSTANTINOPLE ET DES RIVES DU BOSPHORE adıyla muhteşem bir kitap halinde basılmıştır.Şimdi Türk okuyucularına takdim edilen bu eser ,o zaman mahdut miktarda basılan ve 150 yıldan beri kalabile nüshalarına ancak müzelerde rastlanabilen o muhteşem eserin Doğan Kardeş ve Tifdruk Matbaacılık Sanayi Anonim Şirketleri'nin tesislerinde ve aslının yarı boyunda olmak üzere hazırlanmış tıpkıbaskıdır.150 yıl önce Fransızca olarak Paris'te basılmış ve çoktan beri tükenmiş olan bu değerli eser ,18.yüzyılın İstanbul'unu bütün güzellikleriyle yeniden gözler önüne sermek maksadıyla çoğaltılmış bulunuyor.

Detaylar

Açılış Fiyatı: 2.000 TL

Peyiniz: TL

Güncel Fiyat: TL Lot Sizde Değil Lot Sizde

önceki
Sayfaya Git: / 1
sonraki