HAT

Hattat Mustafa Halim Efendi'nin Hat Çalışması, Çerçeveli, 48x26 Cm.