NOTA

Teşrîfiye Marşı: Büyük Müncîmiz Ve Reis-İ Cumhûr-U Âlişânımız Gâzî Mustafa Kemâl Paşa Hazretleri İstanbul Türk Millî Mûsıki Cemiyeti Reisi Ve Ders Nâzırı Muallim İsmâil Hakkı Bey Bestesi, Chamli Iskender, Stamboul - Kudmânîzâde Şamlı İskender - "Ey Esir Bir Milleti Azmiyle Yoktan Var Eden / Sensin Ol Dahi Ki Mefkûrendir Azat Eyleyen / Ey Kudûmu Milletin Bağrında Hasret Söndüren / Yümn İle Binler Safâ Geldin Sen Ey Gâzî Paşa / Çok Yaşa Binler Yaşa Dâim Yaşa Gâzî Paşa"